วันอังคารที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2550

ผลิตภัณฑ์ ตุ๊กตาผ้า


รายละเอียดผลิตภัณฑ์เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นความคิดสร้างสรรค์ในการเลียนแบบสัตว์ สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ พร้อมกับการนำมาประยุกต์ให้เข้ากับยุคสมัย และความต้องการของตลาด
วัตถุดิบที่ใช้ผ้าขูดขน/ผ้าขนสัตว์,ผ้าร่ม, ตาพลาสติก, โบว์ ,กาว,ด้าย,เข็ม,ใยสังเคราะห์
กระบวนการผลิต
1. วาดรูปแบบลงบนผ้า ตัดให้เป็นชิ้นๆ ตามแบบ
2. นำชิ้นส่วนต่างๆ มาเย็บประกอบกัน
3. นำมาขึ้นรูป โดยการยัดไส้ด้วยใยสังเคราะห์ เพื่อให้ได้รูปตามแบบ
4. นำชิ้นส่วนต่างๆ เช่น ตา, โบว์ ฯลน ตกแต่งให้สวยงาม
5. นำมาแพ็คให้สวยงามการใช้/ประโยชน์ใช้เป็นของขวัญในเทศกาลต่างๆ ตลอดจนใช้เป็นวัสดุในการตกแต่งสถานที่ต่างๆ ให้ดูสวยงาม
สถานที่จำหน่าย กลุ่มหัตถกรรมตุ๊กตาเลขที่ 45/17 หมู่ที่ 2 ตำบลวังเย็น อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี ติดต่อ: นายไพโรจน์ แก้วกิตติวัฒน์ โทร :032-232-766 01 –941-1794 e-mail : Bangphae@thai.com รายการสินค้า (6รายการ)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :

ไม่มีความคิดเห็น: