วันเสาร์ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2551

ปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ
จุดเด่นของภูมิปัญญาลดต้นทุนการผลิต ปลอดภัยจากสารพิษ ลดการใช้ปุ๋ยเคมี ปรับปรุงบำรุงดิน
วัสดุการผลิต
หอยเชอรี่ 30 กก.
ขี้ปลา 30 กก.
มะม่วงสุกหล่น 30 กก.
กากน้ำตาล 30 กก.
น้ำสะอาด 30 ลิตร
สารเร่ง พ.ด.2 จำนวน 1 ซอง
วิธีการใช้
ฉีดผ่ีนทางใบ ใช้น้ำหมัก 10 -20 cc./น้ำ 20 ลิตร
ราดโคนต้นไม้ ใช้น้ำหมัก 1 ลิตร/น้ำ 10 ลิตร
หากสนใจสามารถติดต่อได้ที่นายกมล กลิ่นขจร บ้านเลขที่ 20 หมู่ีที่ 5ตำบลท่าชุมพล อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120 หรือศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลท่าชุมพล

ไม่มีความคิดเห็น: