วันเสาร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2551

สวนสวย

วันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2551

วันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2551

ภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดราชบุรี

สาธิตการทอผ้าด้วยกี่กระตุก

การทอผ้าด้วยกี่ทอมือ
เป็นภูมิปัญญาที่มีมาแต่ดั่งเดิม โดยการนำใยฟ้ายหรือใยไหม มาสาวปั่นเป็นเส้นใยแล้วมัดย้อมให้ได้สีีตามต้องการ แล้วจึงนำมาขัดทอเป็นลวดลาย เพื่อใช้ในการส่วมใส่ แต่ในปัจจุบันได้มีเทคโนโลยีเข้ามาจึงมีการใช้เครื่องทอผ้าแทนการทอผ้าด้วยกี่กระตุกจึงน้อยลงไปคุณป้า สุนันทา บัวจีน เป็นผู้หนึ่งที่ต้องการอนุรักษ์ภูมิปัญญานี้ไว้ให้กับเยาวชนรุ่นลูกรุ่นหลานสืบต่อไป จึงได้นำลูกหลานและเพื่อนบ้านใกล้เคียงมาฝึกทอผ้าเพื่อสิบทอดภูมิปัญญานี้ไว้
หากท่านใดสนใจ
สามารถติดต่อได้ที่ นางสาวสุนันทา บัวจีน บ้านเลขที่ 106 หมุ่ที่ 7 ตำบลคลองข่อย อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120 เบอร์โทรศัพย ์089-9108147

วันเสาร์ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2551

ปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ
จุดเด่นของภูมิปัญญาลดต้นทุนการผลิต ปลอดภัยจากสารพิษ ลดการใช้ปุ๋ยเคมี ปรับปรุงบำรุงดิน
วัสดุการผลิต
หอยเชอรี่ 30 กก.
ขี้ปลา 30 กก.
มะม่วงสุกหล่น 30 กก.
กากน้ำตาล 30 กก.
น้ำสะอาด 30 ลิตร
สารเร่ง พ.ด.2 จำนวน 1 ซอง
วิธีการใช้
ฉีดผ่ีนทางใบ ใช้น้ำหมัก 10 -20 cc./น้ำ 20 ลิตร
ราดโคนต้นไม้ ใช้น้ำหมัก 1 ลิตร/น้ำ 10 ลิตร
หากสนใจสามารถติดต่อได้ที่นายกมล กลิ่นขจร บ้านเลขที่ 20 หมู่ีที่ 5ตำบลท่าชุมพล อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120 หรือศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลท่าชุมพล

สุราแช่พื้นเมือง ตำบลเตาปูนสุราแช่พื้นเมือง
จุดเด่นของภูมิปัญญาเป็นการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร (ข้าวเหนียว) จะมีรสชาดหอมหวาน
น่ารัปประทานส่วนประกอบข้าวเหนียว แป้งลูกหมาก
วิธีการทำ
นำข้าวเหนียวไปนึ่งให้สุก นำมาล้างน้ำทำความสะอาด เสร็จแล้วนำมาคลุกกับแป้งลูกหมาก หมักทิ่งไว้นาน 15 วัน เสร็จแล้วจะได้น้ำ้ที่ได้จากกการหมัก นำมากรองทำความสะอาดบรรจุขวด
หากท่านใดสนใจภูมิปัญญานี้ สามารถติกต่อได้ที่นายพล สุขจัด บ้านเลขที่ 19/1 หมู่ที่ 7 ตำบลเตาปูน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120 เบอร์โทร. 086-1659020


หมวกครอบหน่อไม้ฝรั่ง


จุดเด่นของภูมิปัญญา เป็นการรักษาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร ให้อยู่ในเกรดที่บริษััทต้องการ รายละเอียดของภูมิปัญญา ใช้พลาสติกใสที่มีความหนาอพอสมควร นำมาตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนาด 8x8 เซนติเมตร นำมาม้วนเป็นรูปกรวย ปากของกรวยให้มีความกว้างขนาด 2 เซนติเมตรวิธีการใช้ นำหมวกพลาสติกที่ได้ไปครอบหน่อไม้ฝรั่งที่เริ่มโพล่จากพื้นดิน ป้องกันหน่อไม้ฝรั่งบาน ทำให้ขายได้ราคาตามเกรดของบริษัท หากเกษตรท่านใดสนใจภูมิปัญญานี้สามารถติดต่อได้ที่นางสาวกิ่มยิ้น ภู่ฉุน บ้านเลขที่ 57 หมู่ที่ 4 ตำบลสร้อยฟ้าอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120
วิธีการครอบหมวกหน่อไม้ฝรั้ง