วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

อาหารภาคตะวันออก


ส่วนภาคตะวันออก
มีดินแดนติดทะเล คนแถบนี้นิยมบริโภคอาหารทะเล และกินผักพื้นบ้าน มีเครื่องเทศสมุนไพรเฉพาะถิ่น และมีผลไม้หลากหลาย การปรุงอาหารคาวบางอย่างจึงนิยมใส่ผลไม้ลงไปด้วย อีกทั้งผสมผสานการปรุงจากชาวจีน อาหารของภาคนี้จึงมีเอกลักษณ์เฉพาะไม่เหมือนใคร

1 ความคิดเห็น:

tos123 กล่าวว่า...

เนื้อหาน้อยมาก ขอเยอะกว่านี้